•   
  •   
  •   
  •   
  •   
  • AZE  
  • ENG  

  • Audit
  • Şirkətlər İnformasiya Texnologiyaları struktur bölmələrinin işini və İKT infrastrukturunu izləyə bilmək və nəzarət edə bilmək üçün periodik olaraq audit etdirməlidirlər. Prosys bu sahədə beynəlxalq standartlarda audit xidmətini təqdim edir:
  • İşin Adı
  • Açıqlama
İKT struktur bölmələrinin audit edilməsi İKT struktur bölmələrində proseslərin incələnməsi, prosedura və İT politikalarının hazırlanması və doğru tətbiq edilməsinin yoxlanılması
İKT infrastrukturunun audit edilməsi İKT infrastrukturunun - sistem, şəbəkə, təhlükəsizlik və proqram təminatlarının - incələnməsi, beynəlxalq standartlara uyğunluğunun yoxlanılması