•   
 •   
 •   
 •   
 •   
 • AZE  
 • ENG  

 • Təşkilat resurslarının planlaması
 • Şirkətlər daxili prosesləri olan satış, satınalma, loqistika, istehsalat, planlama, maliyyənin idarə olunması, mühasibatlıq proseslərini klassik ERP proqram təminatları ilə avtomatlaşdırarkən, şirkətin müştəriləri, dilerləri və mal aldığı firmalar arasında elektron məlumat mübadiləsini həyata keçirəcək proqram təminatlarına da ehtiyac hiss edirlər. ERPpro şirkətlərin maliyyə və mühasibatlıq proqram təminatlarına əlavə olaraq CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management), istehsalın yüksək səviyyədə planlaşdırılması həlləri ilə orta və böyük şirkətlərin ehtiyaclarına cavab verə biləcək şəkildə hazırlanmışdır. Çox modullu strukturu ilə şirkətlərin ehtiyaclarına cavab verə bilən ERPpro, çoxlu dil, eyni vaxtda birdən çox istifadəçi, müxtəlif valyuta, beynəlxalq mühasibatlıq standartları kimi bir çox texnoloji özəllikləri ilə fərqlənir. ERPpro proqram təminatı həlli aşağıdakı modullardan ibarətdir :
  CRM (Customer Relationship Management)
  • Marketinq
  • Satış
  • Müştəri məmnuniyyəti
  • İş axını sistemi (Workflow management)
  • Elektron imza
  • Məlumat (e-mail,SMS)
  SCM (Supply Chain Management)
  • İstehsalatçı / Malgöndərən portal
  • Planlama
  • Mal göndərən
  • Satın alma
  • Anbar idarəsi
  • Malın çatdırılması
  • İş axını sistemi (Workflow management)
  • Elektron sənəd dövriyyəsi
  • Eelektron imza

  Şirkət daxili proseslər
  • Satış
  • Planlama
  • Satın alma
  • Anbar idarəsi
  • İstehsalat
  • Maliyyə
  • İnsan Resursları

  MİS (Management İnformation Systems) və İnfrastruktur özəllikləri
  • MİS (Management İnformation Systems)
  • Bİ (Business İntelligence)
  • Hesabat alt sistemi
  • İnfrastruktur
  • Özəlləşdirmək