•   
 •   
 •   
 •   
 •   
 • AZE  
 • ENG  

 • Bank Əməliyyat Sistemi
 • Sürətli bankçılıq xidmətləri təqdim etmək üzrə inkişaf etdirilən inter-Face, elastik və parametrik idarəetmə infrastrukturu, müştəri mərkəzli dizaynı ilə rəqabətdə Sizə üstünlük yaradacaq. Modul əsaslı quruluşu, istifadəçi dostu dizaynı və asan daxilolma xüsusiyyətləri ilə bankınızın əməliyyat yükünü azaldaraq məhsuldarlıq yaradan inter-Face, satış mərkəzli infrastrukturu ilə satış gücünüzü artıraraq eyni zamanda karlılığı da artıracaq. Aktual texnologiyalar ilə hər kanaldan 7x24 kəsilməz bank xidmətləri təqdim etmək üzrə inkişaf etdirilən inter-Face, proses və müştəri mərkəzli quruluşu ilə Sizə təqdim etdiyi iş qazanclarının yanında, texnoloji infrastrukturu və dizaynı ilə İT layihə, əməliyyat və əməliyyat xərclərinizdə böyük qazanclar təmin edir. İnkişaf etmiş funksional xüsusiyyətləri ilə Sizə dəyər qatmaq üçün inkişaf etdirilən inter-Facenin çox modullu və funksional quruluşu aşağıda verilmişdir.
  Ümumi xüsusiyyətlər
  • Çoxlu dil dəstəyi
  • Çoxlu satış kanalı dəstəyi
  • Çoxlu pul vahidi
  • Çoxlu zaman hissəsi
  • Çoxlu təqvim dəstəyi
  • Çoxlu bank dəstəyi
  İdarəetmə modulu
  • Ümumi parametr idarəetməsi
  • Məhsul dizayneri
  • Ekran idarəetməsi
  • Parametrik mühasibatlıq idarəetməsi
  • Təsdiq/provizyon idarəetmə
  • Sənəd dizaynı və idarəetmə
  • SWIFT mesaj idarəetmə və inteqrasiyası
  • Xərc/komissiya idarəetmə
  Cari modulu
  • Mühasibatlıq infrastrukturu
  • Vədəli-vədəsiz hesab əməliyyatları
  • Nağd pul giriş və çıxışları
  • Kurs və effektiv alqı/satqı
  • Gələn və gedən köçürmələr
  • Western Union əməliyyatları
  • Kassa icarə əməliyyatları
  • Provizyon infrastrukturu
  Mərkəzi kassa modulu:
  • Fond idarəetmə, qrup kassaları, filial kassaları və filiallar arasında pul transferləri
  • Avtomatik elektron köçürmə inteqrasiyası
  • Tələb, rota və qrup vasitə təqibi
  Kreditlər modulu
  • Nağd/qeyri nağd kreditlər
  • Təklif və təbliğ
  • Limit/risk/təminat idarəetmə və monitorinq
  • Kurs indeksli kreditlər
  • İndeksli kreditlər (Libor, Euribor vs.)
  • Müqavilə/təminat idarəetmə
  • Təminat məktubları və kontur qarantiyalar
  • Alınan/verilən zaminlər
  • Alınan kreditlər
  • Problemli kredit təqibi
  Nağd İdarəetmə
  • Faktura ödənişləri
  • Təşkilat ödəmələri
  • Maaş ödəmələri
  • Təşkilatlar ilə ERP inteqrasiyaları
  • Birbaşa borc hesablayan sistemi
  • Vergi və gömrük vergilərinin ödənişləri
  Çek Modulu
  • Bank çekləri
  • Digər bank çekləri
  • Səyahət çekləri
  • Avtomatik mübadilə və qaytarma
  • Avtomatik Elanlar, xəbərdarlıq məktubu və xəbərdarlıqların təqibi
  • Bordero ilə ödəniş və təminat təqibi
  Sənəd modulu
  • Bordero ilə sənəd girişləri
  • Ödəniş və təminat sənədləri təqibi
  • Sənəd çıxışları
  • Etirazlı sənəd elanı
  Xarici ticarət modulu
  • SWIFT inteqrasiyaları
  • Akredit əməliyyatları
  • Mal müqabili əməliyyatlar
  • Qəbul kreditli əməliyyatlar
  • Transfer əməliyyatları
  • Fayl təqibi
  • Gömrük bəyannaməsi təqibi
  • Tranzit ticarət, tutulma əməliyyatları
  Xəzinə modulu:
  • Reuters inteqrasiyası
  • SWIFT inteqrasiyaları
  • Ön ofis və arxa ofis idarəetmə
  • Bankalararası alqı/satqı əməliyyatları
  • SWAP, opsiya və futures törəmə əməliyyatları
  • Spot/forward əməliyyatlar
  • Arbitraj əməliyyatları
  • Alınan/verilən anbarlar
  • Ölkə /bank/diler əsasında risk idarəetmə
  • Nağd axını
  • Onlayn mövqe izləmə