•   
 •   
 •   
 •   
 •   
 • AZE  
 • ENG  

 • İnsan Resurslarının idarə edilməsi
 • HRMpro İnsan Resursları, birdən artıq təşkilat və idarəyə aid bütün kadr məlumatlarının saxlanması və lazım gələrsə ayrı ayrı, lazım gələrsə toplu şəkildə işlənə bilməsi məntiqi çərçivəsində hazırlanmış olub, bu strukturu ilə qrup şirkətləri və holdinqlərin strukturuna tam uyğun proqram təminatıdır. Bu proqram təminatı sistemi içində yer alan alt sistem və modulların siyahısı aşağıdadır:
  Parametrlər
  • Ümumi parametrlər
  • Kimlik məlumatları

  İnsan Resursları İdarəsi
  • Məzuniyyət
  • Əmək haqqı və bordro
  • Vəsait modeli
  • Əmək haqqı artımı və vəzifə artımı
  • Kadr borcları
  • İşə davamiyyətin kontrol sistemi (arxa ofis)
  • Sağlamlıq və xəstəliklər
  • Büdcə
  • Sığorta

  İnsan Resursları İnkişaf
  • İş müraciətləri
  • Namizəd seçmək
  • Təlimlər
  • Təşkilat strukturu
  • Karyera idarəsi
  • Performans ölçümü
  • Anket

  Sistem İdarəsi
  • Ümumi təyinlər
  • Proqram idarəsi
  • Menyu və səlahiyyətlər
  • Tapşırıqlar
  • Verilənlər bazasının idarəsi
  • Verilənlər jurnalı

  İş Axını İdarəsi
  • İş axını
  • Sənəd axını və təsdiq