•   
 •   
 •   
 •   
 •   
 • AZE  
 • ENG  

 • Konsaltinq
 • Təşkilatların yerli və beynəlxalq bazarlarda rəqabət güclərini qoruya bilmələrini, sürətli hərəkət edə bilmələrini, dəyişən şərtlərə sürətlə uyğunlaşmağı təmin edə bilmələrini həyata keçirən ən əhəmiyyətli faktorlardan biri də İnformasiya Texnologiyalarını effektiv istifadə edə bilmələridir.
 • Şirkətimiz İnformasiya Texnologiyaları mövzusunda bütün sahələr üzrə məsləhət xidməti təqdim etməkdədir. Mütəxəssislərimiz bir çox təşkilata layihə rəhbərliyi, proqram təminatı hazırlamaq, işlərin analizi, IKT sistemlərinin istifadəsi və idarə edilməsi mövzularında məsləhət xidməti vermişdir. Aşağıdakı sahələr üzrə məsləhət xidmətləri təklif edirik:
 • İşin Adı
 • Açıqlama
İKT layihələrində məsləhət xidmətinin verilməsi İKT layihələrinin hazırlanması zamanı ehtiyacın müəyyən edilməsi və son texnologiyanın nailiyyətlərini müştəri ilə paylaşmaq, layihənin texniki infrastrukturu ilə əlaqədar müştərinin məlumatlandırılması
İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə məsləhətin verilməsi Müştərilərimizin informasiya təhlükəsizliyi üzrə politika və proseduralarının hazırlanması, informasiya təhlükəsizliyi ilə əlaqədar müştərinin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, informasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün məsləhət xidmətləri
İKT struktur bölmələrinin audit edilməsi İKT struktur bölmələrində proseslərin incələnməsi, prosedura və İT politikalarının hazırlanması və doğru tətbiq edilməsinin yoxlanılması
İKT infrastrukturunun audit edilməsi İKT infrastrukturunun - sistem, şəbəkə, təhlükəsizlik və proqram təminatlarının - incələnməsi, beynəlxalq standartlara uyğunluğunun yoxlanılması
İKT infrastrukturu(şəbəkə, sistem, proqram təminatları, UPS sistemləri və s.) üzrə məsləhət verilməsi İKT infrastrukturu ilə əlaqədar müştərinin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi və İKT infrastrukturunda ehtiyacların aradan qaldırılması üçün məsləhət xidmətləri verilməsi